Подкрепа

Нашата църква не начислява църковни данъци. Живеем чрез доброволни ангажименти, колекции и дарения. Оценяваме всякакъв вид подкрепа и сътрудничество.

съдействие / дарение