Нашето място за среща

Срещаме се в Делменхорст, в квартал Аделхайде в Abernettistraße 5.

 Но Бог не е затворен тук.  Той е просто молитва далеч за вас.